Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Vlielander amateurs & Gasten Schilderen Vlieland


Al sinds 1989 worden er tentoonstellingen georganiseerd van schilderijen van amateur schilders door de Cultuur Historische Vereniging in samenwerking met Museum Tromp's Huys.

Het ene jaar is het „Gasten schilderen Vlieland” waarbij gasten, in de ruimste zin van het woord, van ons mooie eiland hun indrukken van Vlieland op het canvas vastleggen en het andere jaar is het „Vlielander amateurs”, waarbij ingezetenen van de Gemeente Vlieland een podium krijgen voor hun artistieke verrichtingen.


Een keur van schilderijen en kunstwerken valt telkens te bewonderen in Museum Tromp's Huys waarbij het publiek dan kan aangeven welk werk het meeste aanspreekt. De schilder of schilderes van dit doek ontvangt dan een prijs.Op de volgende pagina's treft u meer informatie over de 2 categorieën aan.


Ga naar:   Vlielander amateurs


Ga naar:   Gasten Schilderen Vlieland


Naar verwachting zal er pas in 2023 weer een expositie worden georganiseerd. Dit heeft mede te maken met de volle tentoonstellingsagenda van het museum. In de loop van 2022 zal de aankondiging hiervoor plaatsvinden.  


Hou onze website en die van Museum Tromp's Huys hiervoor in de gaten.

Expositie