Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het winternummer van 2023.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     in memoriam Ronald Verhulst

          -o-     Object onbekend

          -o-     Onthulling informatiezuil Wrakje Westerveld2

          -o-     1934-2024  90 jaar autobusdiensten op Vlieland

          -o-     Wordingsgeschiedenis van de dijkrond het dorp Oost-Vlieland


Verenigingsblad