Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het voorjaarsnummer van 2023.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     Object onbekend

          -o-     100 jaar Doeksen

          -o-     Verslag Ledenvergadering

          -o-     Wat gebeurde er in oktober 1575 op Vlieland?

          -o-     Tant Jet was Vlielands schatbewaarster


Verenigingsblad