Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het mei nummer van 2020.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     Jaarverslag 2020

          -o-     Nostalgische gebouwen NZHRM

          -o-     uit het dagboek van commies Hendrik Tuning van Vlieland (dl 4)

          -o-     Paul Knijft vecht door

          -o-     Vlielandse postgeschiedenis


(placeholder)

Verenigingsblad