Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur-historisch interessante zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


Welkom

ActueelHet eerste nummer dit jaar van ons verenigingsblad is inmiddels verschenen.


Benieuwd wat er in dit nummer staat?


lees meer    >  

10 Eeuwen Eylandt Flielandt

ons verenigingsblad

Het bestuur heeft geconstateerd dat nog een aantal leden de contributie niet heeft voldaan.

Inmiddels is het eind april 2024 geworden.


Mocht u uw contributie nog niet hebben voldaan, en toch ons verenigingsblad willen blijven ontvangen, dan kunt u gebruikmaken van de QR-code hiernaast. Dan bent u snel weer bij met u betalingen.


Contributie  CHV  2024

Jaarvergadering 2024

Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland voor donderdag 16 mei.

Anders dan andere jaren zullen we deze houden in gemeenschapshuis De Vliestroom.


lees meer    >