Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur-historisch interessante zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


(placeholder)

Welkom

(placeholder)

Actueel

Algemene Ledenvergadering 2021


Ook dit jaar kon de jaarlijkse ledenvergade- ring niet plaats vinden op de "normale" manier.


Het verslag van deze vergadering en alle relevante stukken zijn na te lezen op deze pagina.
Algemene Ledenvergadering

lees meer    >  

Maart, nummer 1 van 2021


Er is weer een mooi en lezenswaardig num- mer van ons verenigingsblad verschenen.


Benieuwd wat er in dit nummer staat?


lees meer    >  

10 Eeuwen Eylandt Flielandt

ons verenigingsblad


Het Wrakje aan het Westerse Veld is de aan- leiding voor een uitvoering op 13 juli in de Nicolaaskerk getiteld "De Schipbreuk".

Het is een bijzondere muzikale uitvoering dat wordt uitgevoerd door 30 muzikanten die op de klipper Actief over de Wadden zwerven. Voor meer details en reserveren kunt terecht op de website www.klippertournee.nl

De uitvoering op Vlieland is mede tot stand gekomen door de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" die ook kort de uitvoering zal inleiden.

De toegangsprijs bedraagt €14,-

De Schipbreuk


Door alle maatregelen die in het kader van de corona zijn genomen was het niet mogelijk om een expositie te organiseren voor het seizoen 2020/ 2021.

Als de maatregelen het toelaten, zal er naar verwachting dit jaar in de periode september - december toch weer een expositie kunnen worden georganiseerd.

Hou hiervoor onze website en die van Museum Tromp's Huys in de gaten.


Expositie Gasten Schilderen Vlieland/ Vlielander Amateurs