Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur-historisch interessante zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


(placeholder)

Welkom

(placeholder)

Actueel

Algemene Ledenvergadering 2021


Ook dit jaar zal de jaarlijkse ledenvergade- ring niet kunnen plaats vinden op de "norma- le" manier.


De agenda van deze vergadering en alle relevante stukken zijn na te lezen op deze pagina.
Algemene Ledenvergadering

lees meer    >  

Maart, nummer 1 van 2021


Er is weer een mooi en lezenswaardig num- mer van ons verenigingsblad verschenen.


Benieuwd wat er in dit nummer staat?


lees meer    >  

10 Eeuwen Eylandt Flielandt

ons verenigingsblad


We kunnen weer bij onze website. Na een tijd niet bij onze website te hebben gekund, zijn we weer in staat om deze up-to-date te houden.

Het probleem is inmiddels onderkend maar nog niet opgelost. Wel hebben we een manier gevonden om het euvel te omzeilen.

Dus vanaf nu mag u weer nieuws van ons verwachten.

We zijn er weer!


Door alle maatregelen die in het kader van de corona zijn genomen was het niet mogelijk om een expositie te organiseren voor het seizoen 2020/ 2021.

Als de maatregelen het toelaten, zal er naar verwachting dit jaar in de periode september - december toch weer een expositie kunnen worden georganiseerd.

Hou hiervoor onze website en die van Museum Tromp's Huys in de gaten.


Expositie Gasten Schilderen Vlieland/ Vlielander Amateurs