Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur-historisch interessante zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


Welkom

Actueel

nummer 3 van 2023


Het derde nummer van ons verenigingsblad is in december 2023 verschenen.


Benieuwd wat er in dit nummer staat?


lees meer    >  

10 Eeuwen Eylandt Flielandt

ons verenigingsblad

Het is inmiddels alweer eind januari 2024 gewor- den. Een goed moment om als lid van onze cultuur historische vereniging de contributie voor dit jaar te voldoen.

We hebben echter moeten constateren dat door verschilende oorzaken er een achterstand is ont- staan met het voldoen van de contributie van 2023.

Het bestuur zal op korte termijn alle leden die hun contributie voor 2023 nog niet hebben voldaan een herinnering sturen.

Mocht u wel uw contributie voor het vorige jaar hebben voldaan maar nog niet voor dit jaar, en toch ons verenigingsblad willen blijven ontvangen, dan kunt u gebruikmaken van de QR-code hiernaast. Dan bent u snel weer bij met u betalingen.


Contributie 2023 en 2024