Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur-historisch interessante zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


Welkom

Actueel

nummer 1 van 2023


Het eerst nummer van 2023 is inmiddels weer verschenen en.


Benieuwd wat er in dit nummer staat?


lees meer    >  

10 Eeuwen Eylandt Flielandt

ons verenigingsblad

Op dinsdag 16 mei zal in bezoekerscentrum De Noordwester op Vlieland onze jaarvergadering plaatsvinden.

Na afloop van de vergadering zullen er een aantal filmpjes vertoond worden uit Vlielands recente historie.

De jaarvergadering vangt aan om 19.30 uur en de vertoning van de filmpjes zal naar verwachting rond 20.30 uur beginnen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om jaarvergadering en filmvertoning bij te wonen.  

Algemene Ledenvergadering

lees meer    >