Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2021

Ook voor dit jaar heeft het bestuur besloten dat in verband met alle maatregelen rondom het corona virus de Algemene Ledenvergadering in een aangepaste vorm zal plaats vinden.


Alle leden hebben met het verenigingsblad 10 Eeuwen Eylandt Flielandt een deel van de stukken voor de jaarvergadering toegezonden gekregen. De rest is later aan eenieder toegezonden. Hierbij heeft het bestuur de nadrukkelijke oproep gedaan aan eenieder om een e-mailadres bekend te stellen bij de secretaris. Hierdoor wordt het voor ons voortaan een stuk eenvoudiger om iedereen te kunnen bereiken.


Alle leden kunnen vragen of opmerkingen die in de jaarvergadering ter tafel gebracht moeten worden via de mail insturen. Dit kan uiterlijk tot en met 11 mei a.s..


Tijdens de jaarvergadering zullen we afscheid nemen

van ons bestuurslid Tjerkien Bijtelaar.

Zij is 18 jaar bestuurslid geweest en heeft zich m.n.

de laatste 10 jaar bezig gehouden met de organisatie

en begeleiding van de exposities Vlielander Amateurs

en Gasten Schilderen Vlieland.


Download de stukken

Jaarverslag 2020

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2020

Baten & Lasten 2020

Balans 2020

Verslag KCC