Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt

Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen is het juli nummer van 2018 (28ste jaargang)


In dit nummer o.m.:

          -o-     Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2018

          -o-     Berichten uit Museum Tromp's Huys

          -o-     Bericht aan het thuisfront

          -o-     Watergeuzen, een vergeten geschiedenis

          -o-     Ontwerp een logo voor de CHV


Themanummer 2018

We verwachten in de maand september een themanummer te kunnen uitbrengen dat geheel gewijd is aan het pand Dorpsstraat 99A, ook wel bekend als het schildersatelier van Betzy Akersloot-Berg, gelegen achter het Museum Tromp's Huys. De restauratie en de (her)inrichting van dit pand nadert inmiddels zijn voltooing. In overleg met de eigenaar van het pand, Stichting Hendrick de Keyser, is besloten tot de uitgave van dit themanummer. De basis voor dit thema nummer is gelegd door de heerBert de Boer.

(placeholder)

Verenigingsblad