Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Beeldmateriaal

Een echt beeldmerk of logo heeft onze vereniging nooit gekend. Het bestuur is van mening dat het na zo'n 36 jaar tijd is om de herkenbaarheid van de CHV of voluit Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" te vergroten door te kiezen voor een beeldmerk of logo.

Daarom werd vorig jaar de leden gevraagd om ontwerpen aan te leveren waaruit dan een keuze kon worden gemaakt.


Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd wordt. Het woord "logo" is afgeleid van het Griekse woord "λογος", dat kan worden vertaald als "woord".


Een beeldmerk kan bestaan uit een woordmerk, een kleine afbeelding, lettermerk, monogram, embleem, zegel, mascotte dat symbool staat voor een woord of combinatie van woorden of uit een combinatie van een aantal van deze dingen.


De inzender van het ontwerp dat uiteindelijk zal worden gekozen is een mooie prijs in het vooruitzicht gesteld in de vorm van een boekenpakket en een 2-jarig cadeau lidmaatschap om weg te geven.


Bij de sluiting van de inzendingstermijn waren er 11 ontwerpen ingediend. Deze zijn in de maand januari voorbereid om te kunnen worden voorgelegd aan de jury die wordt gevormd door 3 leden van het bestuur aangevuld met 1 lid uit de vereniging. In de maand februari zullen tijdens een speciale bestuursavond alle ontwerpen besproken worden totdat er uiteindelijk een ontwerp overblijft dat naar het oordeel van de jury het beste past bij onze vereniging.


Benieuwd naar de ontwerpen die zijn ingediend? Hieronder kunt u ze allemaal bewonderen.

  (placeholder)

Logo voor Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"

Ontwerp 1:

Ontwerp 2:

Ontwerp 3:

Ontwerp 4:

Ontwerp 5:

Ontwerp 6:

Ontwerp 7:

Ontwerp 8:

Ontwerp 9:

Ontwerp 10:

Ontwerp 11: