Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Welkom op de geheel vernieuwde website van de Cultuur Historische Vereniging op Vlieland.

Onze missie is het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Vlieland. Daarnaast spannen we ons in om de cultuur historische sfeer op het eiland te bewaren.

Met deze website pogen we bij te dragen aan onze missie. Is deze website af? Nee, zeker niet! We zullen bezig blijven met het aandragen van cultuur historisch interessant zaken en die voor een breed publiek toegankelijk maken.

Mist u iets op deze website of heeft u een idee of aanvulling laat het ons vooral weten. (webmanager@chv-vlieland.nl)


(placeholder)

Welkom

(placeholder)

Actueel

En de winnaar van Gasten Schilderen Vlieland is...........


11 november 2017 - 24 februari 2018


De tentoonstelling is inmiddels afgelopen en de stemmen zijn geteld. En dus kon de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt worden.


meer zien, klik hier


Tien Eeuwen Eylandt Flielandt

Het juli nummer van 2018 van ons verenigingsblad is uitgekomen. Weten wat erin staat?


lees meer >>


Uniek beeldmateriaal ontdekt

Er is uniek beeldmateriaal opgedoken dat zeer precies te dateren is: 1 september 1949. Het gaat hier om foto's die op Vlieland zijn genomen van de repatriĆ«ring van Franse oorlogsslachtoffers die in 1940 aanspoelden op het strand van Vlieland. Binnenkort kunt u op onze website hierover meer terugvinden. In het maart nummer van Tien Eeuwen Eylandt Flielandt kunt u een  artikel vinden over dit bijzondere beeldmateriaal.Algemene Ledenvergadering


Op 17 april a.s. zijn alle leden van de CHV van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.


De agenda hebben de leden al aangetroffen in het jongste nummer van ons verenigingsblad. Overige stukken kun gedownload worden.


meer zien, klik hier